Начало Сортове
Сортове
Сортове

В резултат на интензивна селекционна дейност в Институт по земеделие-Кюстендил са създадени сортовете: черешаПобеда, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка, Българска  хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания; ябълка - Бесапара, Елегия, Горана, Марлена и Мартеника, круша Пауталия,  Прогрес, Юбилеен дар, Кюстендилска масловка; сливаИзобилие, Осоговска  едра, Кюстендилска ранна, Кюстендилска красавица, Струмска синя; праскова – 7-14; кайсияФестивална; малинаЛюлин, Самодива, Български рубин, Есенна позлата, Шопска алена, Костинбродка, Искра, Ралица; ягода - Българска ранна, Красавица, София, БилянаПодложки: за черешаИК-М8 и ИК-М9, за ябълкаДряново 18.
В колекционните насаждения е събран и се поддържа богат генофонд от: череша – 170 сортообразци, вишна – 140, ябълка – 420 от 8 вида, круша – 32 от 2 вида, слива – 91, подложки – 32, ягода – 212, малина – 125, къпина – 18, касис - 9; облепиха – 5, арония – 1, десертни лози - 10 или общо 1360 сортообразци.
Институт по земеделие – Кюстендил разработва цялостни технологии или отделни технологични решения за създаване и отглеждане на овощните култури, на база подбор на най-подходящи сортове, подложки или сортоподложкови комбинации съобразно конкретните екологични условия . В това отношение приоритетни са технологиите за създаване и отглеждане на насаждения от череши, вишни, ябълки, сливи, круши, ягоди, малини, къпини, касис и арония. Научноизследователската програма е насочена и върху производството на интерирана и биологична плодова продукция.
Нови направления в Института са лозарството и зеленчукопроизводството.


Сортове създадени в Институт по земеделие – Кюстендил

Ябълки

Бесапара. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Флорина и Макфрии.          Дървото е с умерена растежна сила, родовито и устойчиво на струпясване. Плодовете   са със средно тегло от 180 до 200 грама, яркочервено оцветени и с много добро    качество на плодовото месо. Зреят към края на септември и се съхраняват до февруари. Вероятно заради комплекса от положителни качества на плодовете на този сорт, комисията е взела решение за неговото награждаване като победител в Конкурса за иновации и му е присъдила диплом и златен медал.

Името Бесапара е взето от името на стар тракийски град, руини от който и сега съществуват южно от гр. Пазарджик, в подножието на Бесапарските ридове.

продължава>
 
Череши

Победа. Плодовете му са едри /ср. тегло 6.1 g /, тъмночервена до черно-червена кожица, виненочервено, плътно, сладко-възкисело месо, рубиненочервен сок и добри до много добри вкусови качества. Узряват през второто десетдневие на юни. Пригодни са за механизирана беритба и промишлена преработка. Сортът е скороплоден и родовит. В сравнение с други стандартни сортове е по-слабо чувствителен на цилиндроспориоза. Добри опрашители са Бигаро Бюрла и Бигаро моро.

продължава>
 
Подложки за череша

    ИК-М8 - Селекционирана е пътя на индивидуалния отбор от природна популация на махалебката.  Размножава се основно със семена, но има и добра вкореняема способност на зелени резници. Има добра съвместимост с черешовите сортове Ван, Бинг и Козерска. Индуцира умерен растеж и по-висока родовитост на присадниците в сравнение с F 12/1. Превъзхожда подложката П-1 по устойчивост на присадените върху нея сортове към екстремно засушаване.

продължава>
 
Кайсии

    Фестивална - Хибрид между Жълта кайсия и Късна от Поморие. Плодовете са средноедри с плоско закръглена  форма. Кожицата е тънка, оранжево-жълта със слаб руменец от към огряваната от слънцето страна. Плодовото месо е оранжево-жълто, нежно сладкоароматично. Костилката е средоедра. Плодовете зреят през втората половина на юли.
    Дървото е със средна сила на растеж и добра родовитост. Устойчиво на сачмянка.

 
Праскови

    7-14. Семеначе от свободно опрашване на сорта Елберта. Плодовете са кълбовидни с кремавожълт основен цвят и по огряваните от слънцето страни с тъмно малиново-червено оцветяване. Плодовото месо е кремаво, сочно-сладко, ароматично с добри вкусови качества. Плодовете зреят 7-8 дни преди тези на Хале. Подходящи са за преработка и консумация в свеж вид. Дървото е силнорастящо и родовито.

 
Сливи

Изобилие - Сортът е получен от кръстоска на Кюстендилска синя слива с Монфорска. Плодовете са средно едри, овалнопродълговати. Кожицата е зеленикава с тъмночервен покровен цвят. Плодовото месо е светлозеленикаво, с нежна консистенция, сочно приятно възкисело. Костилката е средноедра и се отделя от месото. Плодовете са подходящи консумация в свеж вид и за произвеждане на компоти.Зреят около 15 дни  преди тези на Кюстендилска синя слива. Дървото е със средна сила на растеж и добра родовитост. Толерантно на болестта шарка.

продължава>
 
Круши

     Кюстендилска масловка - Произхожда от кръстоска между Харденпонтова масловка и Зимна деканка. Плодовете са едри, слабо асиметрични с дебела, жълто-зеленикава кожица. Плодовото месо е белезникаво, плътно и сладко-кисело. Плодовете узряват в края на октомври и се съхраняват до февруари. Дървото е умерено растящо и скороплодно, практически устойчиво на струпясване.

продължава>
 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер