Начало Участие в Експертен съвет
Участие в Експертен съвет
Експертен съвет по Аграрна икономика

 

Експертният съвет по „Аграрна икономика“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на аграрната икономика, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет .

 

Доц. д-р Илияна Кришкова, Овощарство, ИЗ – Кюстендил

 

 
Експертен съвет по овощарство и лозарстгво

 

Експертният съвет по „Овощарство и лозарство“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на овощарството и лозарството, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет.

 

доц. д-р Анелия Борисова, Растителна защита, ИЗ-Кюстендил, Секретар