Начало Начало
Понеделник, 19 Май 2014 12:10

с

 

 

Институт по земеделие – Кюстендил  предлага посадъчен материал от следните овощни видове, по сортове, 2023 г.

Ябълка/подложка ММ 106/ - сортове: Грени Смит, Муцу, Пинова, Златна превъзходна, Бесапара, Мартиника, Горана, Молиз делишес, Джинджи Голд, Фуджи нагафу, Мелроуз, Златна резистентна, Златна пармена, Бял зимен калвил, Зимна бананова, Бухавица, Зимна лимонова, Жълт белфльор, Тетовка, Кандиле, Лансбергска.

Цена: 7 лв/брой

 

Ябълка/подложка ММ 9/ - сортове: Флорина, Грени Смит, Златна превъзходна, Муцу.

Цена: 7 лв/брой

 

Череша - сортове: Победа, Мизия, Козерска, Ван, Съмит.

Цена: 7 лв/брой

 

Вишна - сортове: Ерди Бьотермо.

Цена: 7 лв/брой

 

Слива - сортове: Стенлей, Анна Шпет.

Цена: 7 лв/брой


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразно Устройственият правилник на Институт по земеделие е с научен състав от 16 сътрудника и е разпределен в 2 отдела: «Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения» и  «Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения». Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно-техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието, младежка и науката. Функционира библиотека и информационен център и обща администрация. Общият брой на щатните бройки е 38. 
Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София за обучение по образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: 04.01.05 – Селекция и семепроизводство на културните растения и 04.01.15 – Овощарство и  по професионално направление 6.2. "Растителна защита".

 

 
Петък, 12 Април 2019 11:37

 

Уведомяваме Ви за удължаване срока  за   заявки до 15 юли,  за участие в научна конференция с международно участие "90 години Институт по земеделие - Кюстендил, 2019" на тема: „Наука и земеделие: глобални и регионални предизвикателства“, която ще се състои на 27-28 септември 2019 г.  - гр. Кюстендил

Покана

Заявка за участие

 

Институт по земеделие - Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия  - София и е специализирано научноизследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ  № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.
След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.
Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално