Home Home

Chief. Assist. Prof. PhD Monika Kabadzhova

E -mail: monika_kabadjova@abv.bg

 

Tel.: +35978522612

 

Research interests and main activities:Impact of the CAP greening on biodiversity and environment on farms and rural areas. Economic efficiency of implementing environmental-friendly practices in fruit growing and rural areas. Innovative marketing solutions on farms. Rural development and diversification on rural areas.

 

Scientific Publications (2018-

 

Read more...
 
Scientific Conference with International Participation
Friday, 12 April 2019 11:37

 

We would like to inform you about the extension of the deadline for applications until July 15 to participate in a scientific conference with international participation "90 Years Institute of Agriculture - Kyustendil, 2019" on "Science and Agriculture: Global and Regional Challenges"

September  27-28, 2019 - Kyustendil

 

 
Конкурси - научна степен и академична длъжност
Monday, 19 May 2014 12:10

с

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНИ

 

СортовеВиламет и Люлин

Почвен тип: Ливадно-делувиална

Схема на засаждане: 2.50 х 0.50 м или 800 растения/da

Напояване: Капково с поливна норма 80% ЕТ

Торене: Поддържат се следните нива на торене с органични торове: N (10-15 kg/da),

P2О5 (8-10 kg/da) и K2О (15-16 kg/da)

Поддържане на почвената повърхност: Черна угар в междуредията

Ключови болести: Fusarium oxysporum и  Fusarium avenaceum.

Ключови неприятели: малинов агрилус (Agrilus aurichalceus), малиново комарче (Resseliella Theobaldi), малинов короебус (Coroebus rubi).

Методи и средства за контрол на вредителите на малината включват:

оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение;

използване на повдигната леха за засаждане на културата.

Предимства на технологията:

Намаляват се пръсканията с биофунгициди и инсектициди. За цялостно опазване на насажденията се прилагат три комбинирани пръскания;

Висококачествена биологична плодова продукция с високи вкусови качества и безопасна за здравето на хората;

Опазване на биоразнообразието чрез създаване на провокативни посеви с цъфтяща растителност;

Икономическа ефективност:

Нетен доход  Норма на рентабилност

Люлин 2376 lv/da                 234%

Виламет 2210 lv/da                193%

 

Научният продукт може да бъде използван от производители или кооперативни сдружения,  занимаващи се с производство на биологични плодове от  малини.

 
Organization Structure of the Institute of Agriculture - Kyustendil

According to the Structural Regulations since 2008 the Institute of Agriculture has scientific staff consisting of 23 research associates who are classified in four departments: ‘Breeding, cultivar studies and reproduction of fruit trees’; ‘Agrotechnology, Physiology and Economics’; ‘Plant protection’ and   ‘Berry Breeding and Technologies’.
The research program includes the implementation of twelve research projects and three contracts for bilateral scientific-technical collaboration. A bureau for extension services and marketing along with its available staff is established. A library and informative centre work. The total number of the budget employees is seventy.
The Institute of Agriculture - Kyustendil is accredited by the National Evaluation and Accreditation Agency, Sofia for training in educational and scientific and scientific degree “Doctor” in scientific specialities: 04.01.05 - Breeding and Seed production of cultivars and 04.01.15 - Fruit growing.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Български (България)English (United Kingdom)
Banner

Highlight